אבחונים

מטרת האבחונים לספק תשובות בתחומים של קשיי למידה, קשיים רגשיים, קשיים  ביצירת קשרים בין אישיים וחברתיים.

מכלול המבחנים הקיימים בפסיכולוגיה מאפשרים להבין את התנהגויות האדם, קשייו הלימודיים, הרגשיים והחברתיים. בסוף כל אבחון ניתנות המלצות על דרכי טיפול מתאימות.

במסגרת עבודתי אני מעבירה אבחון פסיכולוגי למבוגרים, לנוער ולילדים.
האבחון כולל מבחני אינטליגנציה קוגניטיביים ורגשיים, מבחני אישיות מובנים והשלכתיים.
בנוסף, במקרה של אבחון פסיכודיאגנוסטי, משולבים מבחנים לבדיקת כישורי למידה.